Booking betingelser

Almene aftalevilkår for individuelle rejser med Machete Tours Danmark

De her angivne vilkår regulerer aftaleforholdet mellem Machete Tours Danmark og kunden, som køber en rejse hos os.
Det forventes, at kunden har sat sig ind i rejsens aftalevilkår og dermed grundlaget for rejsen.
Machete Tours Danmark er medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnummer 2717.

 

 1. Aftaleindgåelse

Købet:

En aftale om et køb af en pakkerejse mellem kunden og Machete Tours er bindende for parterne, når programforslaget accepteres af kunden og der foretages rettidig indbetaling af depositum. Kunden har inden modtaget og accepteret aftalevilkårene.

Rejsedokumenter:

Machete Tours fremsender faktura/bookingnummer og rejseprogram til kunden umiddelbart efter kundens bestilling af rejsen.
Kunden er forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at Machete Tours kan kontakte kunden både før og i løbet af rejsen.
I forbindelse med bestilling af pakkerejsen har Machete Tours brug for en kopi af alle rejsendes pas. Paskopien skal bruges til køb af entrebilletter, flybilletter, togbilletter samt til hotelbookinger. Kunden fremsender enten en scannet kopi eller et tydeligt foto af passets billedside til Machete Tours rejsesælger.

Kunden er ved modtagelse af de første rejsedokumenterne forpligtet til at gennemgå den fremsendte faktura og rejseprogram. Er der noget som ikke er i overensstemmelse med det aftalte, da er det kundens pligt omgående at henvende sig til Machete Tours. Machete Tours er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, der senere måtte opstå på grund af forkert stavede eller manglende navne. Kunden bør således være særlig opmærksom på, at alle navne er korrekt stavet og står præcist som i den rejsendes pas. Fejl kan føre til ekstra omkostninger.

Det tildelte bookingnummer vil efter bestilling af rejsen være referencenummer for den fortsatte kontakt med Machete Tours.

Senest 14 dage inden afrejse vil kunden modtage alle rejsedokumenter: Flybilletter, værdikuponer osv. Kontroller venligst igen, at alle oplysninger er i overensstemmelse med det, der er aftalt for din/jeres rejse. Kontakt os straks, hvis noget er uklart.

 

Faktura/rejseprogram:

Fakturaen fremsendes sammen med det gældende rejseprogram.
På fakturaen fremgår kundens fulde navn, titlen på købte rejseprogram og betalingsinformationer.
På det vedhæftede rejseprogram fremgår rejseplan med eventuelle internationale flytider samt oplysninger om, hvad der er inkluderet i prisen.

 

 1. Pris og betaling

Priser:

Prisen på hjemmesiden og i katalogerne er baseret på ’Fra-pris per person i dobbeltværelse’ (twin) og er en såkaldt ’totalpris’, der omfatter alle de obligatoriske skatter og afgifter, som indgår i rejseprogrammet og er kendt ved aftalens indgåelse. På destinationen kan det ske at der forekommer opkrævninger af nye lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke har været muligt at opkræve ved aftalens indgåelse. Det ville kunne forekomme ved ændrede forhold ved for eksempel nationalparker eller i forbindelse med ændrede betingelse for lufthavnsafgifter.

 

Rabatter og tillæg:

Enkeltværelsestillæg er specificeret i hvert enkelt program.
Unge og studerende fra 12 til 21 år får 5% rabat med gyldigt studiekort fra en formel uddannelsesinstitution.
Børn mellem 7 og 12 år får 10% rabat (under forudsætning af, at de sover i forældrenes værelse og rejser i selskab med mindst 1 voksen).
Børn mellem 3 og 6 år får 15% rabat (under forudsætning af, at de sover i forældrenes værelse og rejser i selskab med mindst 1 voksen).

Rabatter vil altid være på prisen eksklusiv international flybillet.
OBS! Andre regler vedr. rabatter kan forekomme ved køb af tilbud. Rabatter og tilbud kan ofte ikke kombineres. Kontakt os for mere information.

 

Prisændringer:

I henhold til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer tager Machete Tours forbehold for ændrede afgifter, ændrede valutakurser og lignende situationer, vi som rejsearrangør ikke kan påvirke. Ved prisændringer underretter Machete Tours kunden om prisforhøjelse eller prisnedsættelser per mail senest 20 dage inden afrejse.

PrisSikring:


Machete Tours tilbyder PrisSikring. Meddel os når rejsen bestilles om PrisSikring ønskes. Fakturaen på hele rejsens pris fremsendes således med betaling indenfor 10 dage efter bestilling. Flybilletterne skrives da ud omgående og prisen på hele pakkerejsen garanteres. Vær opmærksom på, at rejseprogrammet herefter ikke kan ændres og ved eventuel afbestilling er afbestillingsomkostningen altid den fulde flypris, uanset hvilket tidspunkt flyet blev bestilt. Derudover tilkommer den afbestillingsafgift som angives under afbestillingsreglerne. Hvis rejsen indstilles af arrangøren, så tilbagebetales hele beløbet omgående.

Vælger kunden PrisSikring og betaler hele rejsen på en gang, da fremsendes rejsedokumenter indenfor 14 dage efter modtaget betaling.

 

Betalingsbestemmelser:

Efter en bekræftet booking og fremsendt faktura har kunden fortrydelsesret indtil første delbetaling er gennemført senest 7 dage efter fremsendt faktura.
Første delbetaling består af et ikke refunderbart bookinggebyr på 3500 kr pr. person, en del af flybilletprisen og eventuelle andre beløb (straksbeløb), der skal betales med det samme. Straksbeløb tilbagebetales ikke ved afbestilling.
 

60 dage inden jeres afrejse indbetaler kunden differencen op til 50% af rejsens værdi.
45 dage inden afrejse indbetales det resterende beløb.
For bookinger som er foretaget senere end 60 dage inden afrejse, skal bookinggebyret og delbetaling foretages samlet.
For ”sidste minut bookinger” foretaget senere end 45 dage inden afrejse, skal hele rejsens beløb betales samlet.

OBS! Hvis du har købt et tilbud, da kan der være andre betalingsregler gældende. Kontakt os for mere information.

 

Straksbeløb:

Straksbeløb er prisen for særlige arrangementer eller flybilletter, som kræver omgående betaling fra rejsearrangøren, Machete Tours.
Det gælder ved køb af krydstogt i Galapagos og for i forbindelse med køb af ture på Inkastien i Peru.
Kræver et flyselskab tidligere betaling af flybilletterne, da fakturerer Machete Tours dette beløb som straksbeløb. Det vil typisk være i forbindelse med første delbetaling, men kan også forekomme tættere på afrejsedatoen.

Vi accepterer betalinger via kontooverførsel eller internet- / kortbetaling via vores svenske hjemmeside, www.machetetours.se

 

 1. Forsikringer

Rejseforsikring:

Kunden er forpligtet til, at have tegnet en relevant rejseforsikring via eget forsikringsselskab eller en af de udbydere, som specialiserer sig i Rejseforsikringer, så der er fuld beskyttelse under opholdet i Sydamerika og dækning i alle nødsituationer.

Afbestillingsforsikring:

Ønsker kunden en afbestillingsforsikring er det vigtigt, at tage kontakt med forsikringsselskabet på forhånd, da betaling af afbestillingsforsikring skal ske senest samtidig med betaling af rejsen depositum/første delbetaling.  

 

 1. Kundens generelle pligter

Pas, visum og ESTA:

Visumformaliteter skal være i orden inden afrejsen og kunne dokumenteres ved check-in. Vær opmærksom på, at der kan stilles visumkrav i forbindelse med transit.
Rejsende, som rejser via USA er forpligtet til at udfylde en ESTA-ansøgning.
Venligst se: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ eller kontakt os for mere information.
Den rejsendes pas skal være intakt og være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemkomsten fra destinationen.

Vaccinationskrav:

Machete Tours kan betragtet som en service oplyse om vaccinationskrav for en given destination. Denne service er uden lægeligt ansvar. Det er kundens ansvar at tage kontakt til egen læge eller Seruminstituttet for en lægelig anbefaling og varetagelse af vaccinationerne.

 

 1. Ændringer af den indgåede aftale

Overdragelse af pakkerejsen:

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen senest 7 dage inden pakkerejsens begyndelse.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter solidarisk for betalingen af eventuelle udestående beløb og eventuelle omkostninger, som følger af overdragelsen.

Overdragelse af pakkerejsen kan begrænses af Machete Tours Danmark i de tilfælde hvor overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter og gælder fx altid de anførte ’straksbeløb’. I den forbindelse bedes kunden være opmærksomhed på, adgange til nationalparker og langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt.

 

Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen:

Uvæsentlige ændringer:

Machete Tours er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Machete Tours inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.
Machete Tours vil for at sikre den bedst mulige rejse under hensyn til vejrforhold eller lokale forhold og begivenheder til tider arbejde med sene ændringer.

Andre ændringer:

Hvis Machete Tours inden rejsen begyndelse er nødsaget til at væsentligt ændre et af rejseydelsens væsentligste kendetegn og dermed ikke kan opfylde et særligt krav vil kunden have følgende muligheder:

 • acceptere ændringen
 • hæve aftalen og få refunderet de betalte beløb
 • acceptere en erstatningsrejse tilbudt af Machete Tours

Ændringer under pakkerejsen:

I helhold til Force Majeure situationer opstået på grund af tredje part f.eks. annullerede fly eller strejke, vejrmæssige forhold og lignende, vil Machete Tours ændre rejseprogrammet til de bedste og sikreste valg for de rejsende.

Bemærk, at der er tale om begivenheder, der er uden for rejsearrangørens kontrol, hvorfor den rejsende er ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger, der måtte opstå i en sådan situation.

Flyforsinkelser:

Vedrørende flyforsinkelser kan Machete Tours som rejsearrangør ikke holdes ansvarlig. I forbindelse med forsinkelser klages direkte til flyselskabet.

 

 1. Aftalens ophør

Fortrydelsesret:

Fortrydelsesret gælder ikke ved aftale om pakkerejser jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2, nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalens anvendelsesområde.

Afbestilling af pakkerejsen:

Bookinggebyret refunderes ikke.
Op til 60 dage før afrejse refunderes alt undtagen straksbeløb: Flybillet, entreer til Inkastien, krydstogt i Galapagos, bookinggebyr og eventuelle afbestillingsomkostninger.
59 - 30 dage før afrejse refunderes 40% af det indbetalte beløb fratrukket bookinggebyr og afbestillingsomkostninger.
29 - 15 dage før afrejse refunderes 20% af det indbetalte beløb fratrukket bookinggebyr og afbestillingsomkostninger.
14 dage før afrejse er der normalt ingen refusion. Dog kan eventuelle skatter refunderes.

Kunden er ansvarlig for eventuelle lokale afbestillingsomkostninger, der kan opstå i forbindelse med afbestilling, hvis kunden har lavet aftale om leje af udstyr lokalt i Peru, såsom soveposer, vandrestave osv. Machete Tours kan holdes ansvarlig for sådanne afbestillingsomkostninger. Det er en privatsag mellem dig og den udlejer, du har valgt. 

OBS! Andre afbestillingsregler kan være gældende ved køb af enkelt program/rundture, samt ved særlige tilbud. Kontakt os og hør, hvad der gælder for din tur.
 

 1. Mangler, reklamation og erstatning

Sker det, at kunden konstaterer en mangel efter rejsens begyndelse, undervejs eller på destinationen, skal der straks efter konstateringen reklameres over manglen til Machete Tours, den lokale repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis Machete Tours repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for Machete Tours Danmark enten ved at skrive en mail til info@machetetours.dk eller ved at ringe på telefon + 45 24602660 i kontorets åbningstid.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Machete Tours repræsentant og/eller underleverandører på stedet og den rejsende bør sørge for, at få udleveret en kvittering for reklamationen. Undlader kunden at reklamere som her beskrevet, vil det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

 

 1. Erstatning og begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Erstatning:

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren som følge af en mangel, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes:

1) den rejsendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar:

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar har direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.
Machete Tours begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser i gældende konventioner.
Såkaldte værdigenstande erstattes ikke efter regelsættene.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset af anden EU-lovning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

 1. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssige afslag i rejsens pris som følge af mangler, hvor der er blevet reklameret jf. bestemmelserne i punkt 7 og ikke er blevet afhjulpet, skal inden for rimelig tid, maksimalt 30 dage, fremsættes overfor Machete Tours Danmark. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav. Krav fremsættes til info@machetetours.dk

 

 1. Garanti i rejsegarantifonden

Machete Tours Danmark har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.
Machete Tours Danmark har medlemsnummer: 2717  

 

Gældende fra 7 jan. 2020.